Due diligence bij het fusies en overnames Proces tussen het bedrijven | The boardroom

Eerder merkten wij de strategische beweegredenen op die ertoe kunnen leiden dat beslist koper zichzelf bezighoudt met een fusie- en overnametransactie. We moeten ook het verwachtingen betreffende zowel kopers als verkopers begrijpen indien ze zich met de proces bezighouden. De belangrijkste prioriteit van een verkoper is door een handelsbedrijf, een dochteronderneming of dezelfde onderdeel betreffende een bedrijf te e-commerce sales, voor een hoogst eventuele verzakkingen vergoeding. Een tweede prioriteit van data-room.nl dezelfde verkoper is om bij verkopen aan de koper die de waarschijnlijkst zijn om het bedrijf effectief te blijven besturen, passende investeringen bij het handelsbedrijf te doen en de bestaande menselijke hulpbronnen te behouden. Aan een andere zijde is het belangrijkste prioriteit van beslist acquirer, afgezien van strategische redenen, om een entiteit te kopen tegen een prijs dat zij redelijk vindt. Beslist „eerlijke” kostprijs, zoals waargenomen door beslist overnemende ploeg, is de prijs deze de waarde van de gekochte entiteit accuraat weergeeft en stelt de overnemende partij bij staat bij lange termijn winst bij maken voordat een strategische investering, ofwel op korte termijn voordat een financiële investering. Daarom is dezelfde acquirer geïnteresseerd in u verminderen van de informatieasymmetrie die bestaat tussen koper en verkoper, en in het vergroten van de transparantie van het gehele proces. Nu zijn fusies tussen twee of langduriger bedrijven bijna alledaags. Hoewel strategische redenen voor dergelijke combinaties talrijk zijn, is de belangrijkste reden voor een dergelijke activiteit de creëren betreffende aandeelhouderswaarde aan de eigenaren van de samenvoegende entiteiten, aangezien idealiter twee diensten samen effectiever zijn later wanneer zij op zichzelf staan.

Bedrijven nemen percentage aan overnames omdat ze groei nastreven, en door overnames inslikken bedrijven sneller groeien dan door interne groei. Alhoewel niet significant, bestaat er een onderscheid tussen een fundamentele filosofieën van dezelfde fusie versus een overname. Hoewel fusies en overnames niet identiek zijn, is het transactieproces uit dezelfde basisfasen, chronologisch uitgevoerd in min ofwel meer dezelfde volgorde. Dat proces kan worden onderverdeeld in vijf belangrijke hoofdfasen. Beide type transacties instellen met het voorbereidingsfase, gevolgd door de fase voorafgaand aan de due diligence, de due diligence-fase plus de onderhandelingsfase. Het hele proces eindigt met u voltooien betreffende de transactie tijdens de sluitingsfase. Een goed begrip van het M ampersand A-proces ben essentieel voordat het begrijpen ook wel van een context waarin dataruimten voorkomen. Zoals eerder opgemerkt, vindt due diligence niet alleen plaats tijdens de due diligence-fase van een fusies en overnames. Integendeel, due diligence zijn aan het gang gedurende de hele transactie, te beginnen voor het voornaamste contact tot stand is gebracht plus wordt voortgezet tot de definitieve bod is gedaan. Het due diligence-proces voor het gebruik van dataruimten, dat het onderwerp is van dit rapport, vindt plaats gedurende de derde fase van een fusies en overnames, de zogenaamde due diligence-fase. Deze due diligence-fase zijn tot bij zekere bult vergelijkbaar met transactie zelfs transactie boven termen van methodologie en aanpak. Beslist duidelijk begrip van due diligence en wat u inhoudt ben essentieel voordat een beter begrip van de onderwerpen die later worden besproken. Zoals figuur 3 laat zien, ben due diligence de kern van elke fusies plus overnames, plus zonder u due diligence-proces zou genkele enkele transactie ooit tot een juist einde beheersen worden gebracht. Due diligence is beslist proces waarbij een acquirer zijn „huiswerk” op u doel uitvoert. Zoals men zich kan voorstellen, ben due diligence een langaanhoudend proces en dan is het nog lang niets gestandaardiseerd. Due diligence-processen lopen sterk uiteen met betrekking tot vele factoren, bijvoorbeeld duur en reikwijdte, plus aantal en soorten betrokken personen, afhankelijk van een branche, omvang, organisatiestructuur, geschiedenis en juridische status betreffende het doelwit.