Anunturi

Rotary Craiova Probitas organizează in perioada 03.03.2022 – 06.03.2022 concurs de proiecte de cercetare cu titlul:

Stabilirea veziculelor extracelulare mici derivate din celule stem mezenchimale ca nanotratament imunomodulator împotriva accidentului vascular cerebral ischemic asociat cu îmbătrânirea și factorii de risc vascular

Concursul se adresează absolvenților de studii doctorale in medicina.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Copie după actul de identitate;
– Curriculum Vitae;
– Copii ale diplomelor de licență și doctorat;
– Lista publicațiilor candidatului (dacă este cazul);
– Rezumatul proiectului de cercetare.

Candidații vor avea obligația de a redacta un rezumat de minim 1500 cuvinte şi maxim 2500 cuvinte, font Times New Roman, mărimea 12, distanță dintre rânduri 1,5.

Rezumatul proiectului de cercetare trebuie să detalieze:

  • stadiul cercetărilor actuale privind tema aleasă
  • obiectivele și metodologia de evidențiere a noutății, originalitatea și fezabilitatea
  • un plan de lucru cu etapele cercetării, evidențiind ipotezele, obiectivele si motivația cercetării
  • principalele surse documentare și bibliografice pe baza cărora candidatul intenționează să realizeze cercetarea

Dosarul de candidatură se va depune prin email contact@rotaryprobitas.ro. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 06.03.2022 martie 2022, ora 20:00.


O comisie de evaluare va verifica dacă dosarele sunt complete și eligibile pentru participarea la concurs. Aceeași comisie va evalua relevanța temelor de studiu alese, coerența și fezabilitatea proiectelor de cercetare. Candidații ale căror proiecte au fost selectate de comisie în urma evaluării vor fi invitați la interviu.

EnglishFrenchGermanItalianRomanianSpanish
ro_RORomanian